Portal pazdziernik56.pl zbiera dane w celach statystycznych. Ich zbieranie służy ulepszeniu portalu. Są one wykorzystywane w systemie Google Analytics.

Strona do prawidłowego działania wykorzystuje pliki „cookies”.

Nie zbieramy i nie przetwarzamy adresów IP osób odwiedzających naszą stronę. Nie udostępniamy posiadanych informacji osobom trzecim. Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane.

Strona korzysta z funkcji Google Analytics, które zaimplementowano na podstawie reklam displayowych: remarketingu, raportów wyświetleń w sieci reklamowej Google, integracji narzędzia DoubleClick Campaign Manager oraz raportów zainteresowań i danych demograficznych Google Analytics.

Istnieje możliwość zrezygnowania przez użytkowników z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam.

W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.